Medlemsbetingelser

BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB HOS HMIF FITNESS

GENERELT
Medlemskabet ved HMIF Fitness giver dig ubegrænset adgang til HMIF Fitness faciliteter i perioden 05:00 – 23:00, 7 dage om ugen.
Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. Du har som medlem hos HMIF Fitness selv ansvaret for, at vi altid har dine korrekte personlige oplysninger. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet.

NØGLEBRIK
Nøglebrikken er personlig.
Der pålægges et depositum på 100 kr. ved udlevering af nøglebrik, som returneres hvis medlemsskabet ønskes opsagt, og brikken returneres.
Hvis du mister eller beskadiger din nøglebrik, skal det straks meddeles til HMIF Fitness, som udsteder en ny nøglebrik mod en betaling på 100 kr.
Der pålægges 500 kr. i bøde ved misbrug af den personlige nøglebrik.

KONTANT MEDLEMSKAB
Betaling sker ved indgåelse af medlemskabet og varer 12 måneder fra betalingsdato. Medlemsskabet vil automatisk blive fornyet efter de 12 måneder med mindre der er indgivet en opsigelse af medlemsskabet inden perioden udløber.

MANGLENDE BETALING
Din nøglebrik vil blive spærret hvis din betaling ikke betales til tiden. Brikken vil først kunne benyttes igen, når skyldige beløb er betalt.

DOPING
HMIF Fitness er medlem af DFHO (Dansk Fitness og Helse Organisation) og som følge heraf også Anti Doping Danmark. Som medlem hos HMIF Fitness underlægges du doping test, hvis det forlanges af repræsentanter fra Anti Doping Danmark. Modsætter du dig dette, eller testes du positiv, vil dit medlemskabet ophøre med øjeblikkelig virkning. Oplysninger om en evt. positiv dopingprøve vil blive givet til DFHO og vil medføre udelukkelse på mindst 2 år fra alle motionscentre som er tilknyttet DFHO.

BRUD PÅ MEDLEMSBETINGELSERNE
I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping, udlån af nøglebrik, lovbrud, mislighold samt anden grov eller uacceptabel handling, kan HMIF Fitness til enhver tid afbryde nærværende aftale om et medlemskab med øjeblikkelig virkning.

Skriv til os

26795073