Frivillig i HMIF

Hvad vil det sige at være frivillig i Hoptrup Marstrup Idrætsforening?

Er du frivillig i Hoptrup Marstrup Idrætsforeing, er du med til at fremme og forme idrætslivet, på det niveau som passer til dig.
Du kan enten være aktiv træner/instruktør, udvalgsmedlem, medlem af forretningsudvalget eller give en hjælpende hånd til
div. arrangementer eller til de daglige aktiviteter.

Alle former for frivillig arbejde i Hoptrup Marstrup Idrætsforening, har en enorm stor betydning for foreningslivet.

 

Hvem tager sig af hvad i HMIF?

Som træner/instruktør vil dine primære opgaver være følgende:

 • Du er den ansvarlige for den ugentlige træning – dig som planlægger og tilrettelægger træningen.
 • At træningen er baseret på at alle kan være med (bredde idræt).
 • Foreningens bindeled mellem børn og forældre.
 • At bevare de sociale værdier og det gode kammeratskab på holdene.
 • At have en positiv tilgang til træningen, idrætsudøverne og forældre.

Udvalget/afdelingernes primære opgaver er følgende:

 • Bindeled til de frivillige i afdelingen.
 • Ansvarlig for afdelingens økonomi.
 • Konfliktløsere for trænere/instruktører.
 • Ansvarlig for at udøverne får betalt deres kontingent.
 • Ansvarlig for administrationen af afdelingen.
 • At finde og tilbyde trænere/instruktører de nødvendige kurser.
 • At være trænere/instruktører behjælpelig med at finde stævner eller arrangementer til udøverne.
 • Den fremtidige udvikling af afdelingen.

Forretningesudvalgets primære opgaver er følgende:

 • Hovedansvarlig for foreningens etik, politik og økonomi – foreningens eksistens.
 • Bindeled mellem afdelingerne.
 • Øverste klageinstans for foreningens medlemmer.
 • Drift af klubhus samt cafeteria.
 • Kontakten til offentlige myndigheder.
 • Opsøgende og opfølgende arbejde i forbindelse med hovedsponsorater.
 • Udviklingen af foreningen og dens aktiviteter.

Der indhentes Børneattest på alle frivillige ledere,trænere og instruktører i HMIF.

Skriv til os

26795073