Bestyrelsen

Bestyrelsen for Hoptrup Marstrup Idrætsforening består af forretningsudvalget, som består af 5 personer (formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer), 2 suppleanter samt afdelingsformændene fra de respektive afdelinger.

For nuværende er der 8 afdelinger (Håndbold, Fodbold, Gymnastik, Badminton, Motion & Friluftsliv,Floorball, HMIF Fitness samt Idræt for Seniorer).

Medlemmerne i forretningsudvalget bliver valgt på den årlige generalforsamling i februar. Afdelingsformændene bliver valgt på årlige ordinære afdelingsmøder.

Forretningsudvalget

Formand:
Karin Sand Hansen
Over Kestrup 28, 6100 Haderslev
Tlf: 74575073
Mobil: 26795073
Mail: formand@hmif.dk

Næstformand:
Søren M. Knudsen
Søholm 37, 6100 Haderslev
Tlf.: 74575927
Mobil: 40132225
Mail: knudsenmarstrup@mail.dk

Kasserer:
Christoffer Fuglbjerg
Ravnstoft 1, 6100 Haderslev
Mobil: 60436501
Mail: hoptrupmarstrupif@gmail.com

Administrativ kasserer:
Uwe Kulow
Lindegade 34 A, 1, 3, 6070 Christiansfeld
Mobil: 28892916
Mail: admkassereren@hmif.dk

Bestyrelsesmedlem:
Michael Jelling,
Søholm 7, 6100 Haderslev
Mobil: 41900336
Mail: michael.jelling@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Kåre Lei
Ravnstoft 8, 6100 Haderslev
Mobil: 31229679
Mail: kuggelei@gmail.com

Bestyrelsessuppleant:
Allan C. Nielsen
Marstrup Bygade139, 6100 Haderslev
Mobil: 22167670
Mail: allancnielsen@hotmail.com

Bestyrelsessuppleant:
Henrik Lei
Nørbygårdvej 40, Marstrup, 6100 Haderslev
Mobil: 51502307
Mail: henrik@lei.dk 

Afdelingsformænd

Afdelingsformand Håndbold:
Allan C Nielsen
Marstrup Bygade139, 6100 Haderslev
Mobil: 22167670
Mail: allancnielsen@hotmail.com

Kontaktperson HMIF Fitness:
Allan C Nielsen
Marstrup Bygade139, 6100 Haderslev
Mobil: 22167670
Mail: allancnielsen@hotmail.com

Kontaktperson HMIF Fitness:
Karin Sand Hansen
Over Kestrup 28, 6100 Haderslev
Tlf: 74575073
Mobil: 26795073
Mail: formand@hmif.dk

Afdelingsformand Fodbold:
Palle Bruhn
Aarøsund Landevej 148, 6100 Haderslev
Mobil: 22559454
Mail: pallebruhn@gmail.com

Afdelingsformand Gymnastik:
Mette Anker
Nørbygårdvej 10, Marstrup, 6100 Haderslev
Mobil: 60105774
Mail: metta87@hotmail.com

Afdelingsformand Badminton:
H.C. Johannsen
Svanevej 3, 6100 Haderslev
Mobil: 22707888
Mail: hcjohann1@gmail.com

Afdelingsformand Motion og Friluftsliv:
Karsten Pagh Thomsen
Søholm 41, 6100 Haderslev
Mobil: 20121225
Mail: karstenpaghthomsen@hotmail.com

Afdelingsformand Floorball:
Kasper Klimek
Søvang 26, Marstrup, 6100 Haderslev
Mobil: 41273331
Mail: kasper777777@hotmail.com

Afdelingsformand Kajak:
Mantas Juhl Zinkevicius
Dundelum 49, 6100 Haderslev
Mobil: 91520714
Mail: mantas.zinkevicius@hotmail.com

Afdelingsformand HMIF Racing:
Mogens Petersen
Louisevej 41, 6100 Haderslev
Mobil: 28783250
Mail: Mmp@petsens.dk

Afdelingsformand Rulleski:
Bent-Ole Østerby
Hoptrup Kirkeby, 6100 Haderslev
Mobil: 29170245
Mail: bent-ole@oesterby.com

Cafeteria:
Karin Sand Hansen
Over Kestrup 28
6100 Haderslev
Mobil: 26795073
Mail: formand@hmif.dk

Kontaktpersoner for Idræt for Seniorer:
Se venligst under fanen Idræt for Seniorer.

Skriv til os

26795073